10 Grudzień 2014

W Pulsie Biznesu piszemy jak skutecznie zrezygnować z funkcji członka zarządu

"Jak skutecznie zrezygnować", Puls Biznesu, 10.12.2014 r.

Radosław L. Kwaśnicki

Jednym ze sposobów rezygnacji z funkcji członka zarządu jest złożenie stosownego oświadczenia woli. To, jak je skutecznie złożyć budzi jednak w doktrynie wiele wątpliwości. Należy zauważyć, że nieskuteczność złożonego oświadczenia woli o rezygnacji pociąga za sobą wiele konsekwencji dla osoby, która nie ma świadomości, że wciąż ciążą na niej obowiązki członka zarządu.

Dr Radosław L. Kwaśnicki wskazuje jednak, że rozwiązaniem wskazanego problemu jest złożenie oświadczenia o rezygnacji na biurze podawczym spółki bez dokładnego wskazania danych adresata, czy pełnionej przez niego w spółce funkcji.

Źródło: Więcej w artykule dr. Radosława L. Kwaśnickiego: "Jak skutecznie zrezygnować", opublikowanym w Pulsie Biznesu 10.12.2014 r.

Powiązane tagi