10 Czerwiec 2015

W Pulsie Biznesu mówimy o niezgodzie, która może zrujnować proces dziedziczenia

Sylwia Wedziuk, ,,Niezgoda zrujnuje proces dziedziczenia", Puls Biznesu, 10.06.2015 r.

Radosław L. Kwaśnicki

Im więcej konfliktów wśród spadkobierców, tym dłużej potrwa udowodnienie nabycia spadku. Pozostali przy życiu wspólnicy zdążą zrobić w spółce porządek wedle własnego uznania.

Do momentu, kiedy spadkobiercy pokażą spółce sądowe postanowienie o nabyciu spadku albo notarialne poświadczenie dziedziczenia, nie mogą działać w spółce, podczas gdy pozostali wspólnicy owszem — przestrzega dr Radosław L. Kwaśnicki.
Uzyskanie dowodu dziedziczenia nie będzie trudne, o ile sytuacja jest jasna, a spadkobiercy nie są skonfliktowani. — Jeżeli spadkobiercy są zgodni i nie ma wśród nich małoletniego, to notarialne poświadczenie dziedziczenia można uzyskać w ciągu jednego dnia. Gorzej, kiedy istnieje pomiędzy nimi konflikt albo są małoletni — wtedy to trwa nawet latami — mówi dr Radosław L. Kwaśnicki.

Źródło: R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. S. Wedziuk, "Niezgoda zrujnuje proces dziedziczenia", Puls Biznesu z dnia 10.6.2015 r.