20 Grudzień 2014

W Parkiecie mówimy o walce mniejszościowych akcjonariuszy Hutmenu o utrzymanie spółki na giełdzie

"Hutmen. Drobni chcą odebrać głos Karkosikowi", Parkiet, 20.12.2014 r.

Akcjonariusze mniejszościowi Hutmenu, niezadowoleni z planów wycofania spółki z GPW, rozważają kolejne kroki prawne po tym, jak zaskarżyli uchwałę o zniesieniu dematerializacji akcji. Gra idzie o odebranie głównym udziałowcom prawa do wykonywania głosów z akcji Hutmenu.

"4 grudnia Hutmen podał w raporcie, że otrzymał zawiadomienie od pana Karkosika, datowane na 26 listopada, o zmianie zaangażowania w Hutmenie w wyniku wezwania. Akcjonariusze mają najwyżej cztery dni robocze na przekazanie takiej informacji do spółki i KNF. Hutmen powinien więc otrzymać zawiadomienie 2 grudnia – mówi dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW, który reprezentuje opozycję w sporze o uchylenie uchwały. – Wystąpiłem do zarządu Hutmenu o wyjaśnienie tej kwestii i podjęcie ewentualnych kroków zmierzających do nałożenia sankcji, o jakiej mówi ustawa, czyli odebrania prawa do wykonywania głosów z akcji należących do pana Karkosika i jego spółek zależnych. Uważam, że najodpowiedniejszym rozwiązaniem byłoby wystąpienie do sądu o stwierdzenie, czy pan Karkosik utracił prawo głosu. Nie wykluczam wystąpienia z takim wnioskiem jako akcjonariusz." - komentuje dr Radosław L. Kwaśnicki.

Źródło: Więcej na ten temat w artykule: "Hutmen. Drobni chcą odebrać głos Karkosikowi", Parkiet, 20.12.2014 r.

Powiązane tagi