07 Luty 2015

W Parkiecie mówimy o sytuacji w giełdowej grupie Gant

"Gant: Sytuacja w giełdowej grupie staje się coraz dziwniejsza”, Parkiet, 07.02.2015 r.

Karol Szymański

Karol Szymański, największy akcjonariusz Ganta i współpracownik Kancelarii RKKW, zamierza przyjść na walne zgromadzenie 9 lutego 2015 r., mimo iż zostało ono przez zarząd odwołane.

"Ostatnie postanowienie sądu z 23 stycznia wprost stwierdza, że Marcin Kamiński nie jest uprawniony do reprezentowania Ganta. Rada nadzorcza 14 listopada odwołała wszystkich członków, w tym Marcina Kamińskiego – mówi Szymański. Dodaje, że w skład zarządu z dniem 15 listopada powołano natomiast Ireneusza Radaczyńskiego oraz Tomasza Brockiego. – Tylko te osoby – co stwierdził Sąd Okręgowy we Wrocławiu w omawianym orzeczeniu – mogą reprezentować spółkę – podkreśla Szymański. Dodaje, że z postanowienia sądu płynie jasny przekaz, iż Kamiński jest osobą nieuprawnioną do przekazywania w imieniu spółki informacji za pośrednictwem ESPI.

Oznacza to również, że nie mógł odwołać walnego zgromadzenia zwołanego na 9 lutego. W świetle ostatniego postanowienia sądu zamierzam wziąć udział w tym NWZ" – zapowiada Karol Szymański.

Źródło: „Gant: Sytuacja w giełdowej grupie staje się coraz dziwniejsza”, Parkiet, 7.2.2015 Parkiet, 7.2.2015 r.

Powiązane tagi