18 Styczeń 2018

Udział członków KNF w postępowaniu z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie („WSA”) w wyroku z dnia 20.07.2017 r., sygn. akt VI SA/Wa 1290/15, w stosunku do członków Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w związku z ponownym rozpatrzeniem sprawy, nie zachodzi konieczność stosowania art. 24 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego[1] („KPA”), regulującego wyłączenie pracownika organu administracji publicznej od udziału w postępowaniu w sprawie.

Czytaj więcej: http://prawobiznesu.com/udzial-czlonkow-knf-postepowaniu-wniosku-o-ponowne-rozpatrzenie-sprawy/