21 Październik 2015

Publikacje 10/2015

Prawo spółek w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2013–2014)”, pod red. dr. Radosława L. Kwaśnickiego i Piotra Letolca, bezpłatny dodatek do Monitora Prawniczego.

 

R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. A. Roguskiego, „KCI ma nowy plan dla Presspubliki”, Parkiet z dnia 2.10.2015 r.

  

R. L. Kwaśnicki, „Wymóg sensu largo jednomyślności akcjonariuszy w statucie spółki akcyjnej”, Monitor Prawa Handlowego nr 1/2015

 

R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do art. red. A. Roguskiego, „Presspublica sama wejdzie na giełdę”, Rzeczpospolita i Parkiet z dnia 5.10.2015 r.

 

R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do art. „Hutmen: „Opozycja” obawia się teraz wyciskania”, Parkiet z dnia 6.10.2015 r.

 

K. Szymański, „Emitenci instrumentów finansowych muszą się przygotować do uzyskania pełnej skuteczności przez Rozporządzenie MAR i Dyrektywę MAD”, wypowiedź dla Inwestor.newseria.pl

 

R. L. Kwaśnicki, „Prawo nie nadąża za holdingami", wypowiedź dla Rzeczpospolitej - Rp.pl, 20.10.2015 r.

 

R. L. Kwaśnicki, wywiad z red. A Roguskim „Jak pogodzić interes spółki i właściciela", Rzeczpospolita z dnia 22.10.2015 r.

 

R. L. Kwaśnicki, „Jak pogodzić interes spółki i właściciela", wywiad dla Parkietu z dnia 23.10.2015 r.

 

R. L. Kwaśnicki, „Wideokonferencje nie są gorsze", Puls Biznesu z dnia 27.10.2015 r.