27 Listopad 2014

Naruszanie praw do znaku może słono kosztować

"Naruszanie praw do znaku może słono kosztować", Dziennik Gazeta Prawna, 27.11.2014 r.

Aneta Pankowska

Artykuł ukazuje jak duże znaczenie ma uzyskanie postanowienia o zabezpieczeniu zakazującego naruszeń na czas trwania procesu. Decydującą kwestią jest jednak to, że doniosłość uzyskania takiego postanowienia zależy wyłącznie od skutecznego zapewnienia jego przestrzegania.

Utrzymanie stanu naruszenia prowadzić może do poważnych i nieodwracalnych dla przedsiębiorcy skutków ekonomicznych tj. utraty renomy, czy osłabienia siły odróżniającej. W związku z powyższym, ustawodawca przewidział w nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie w maju 2012 r. możliwość nałożenia przez sądy na obowiązanego kary pieniężnej, w przypadku niedopełniania obowiązków wskazanych w wydanym postanowieniu o zabezpieczeniu.

W praktyce,  kary te nakładane są jednak przez sądy w kwotach, które często nie skutkują zniechęceniem przedsiębiorców do kontynuowania naruszeń. Jedno z ostatnich orzeczeń Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o sygn. akt 48/14 , przewidujące nałożenie na obowiązanego kary w wysokości 25 tys. za każdy dzień naruszeń, daje nadzieję na to, że kary nakładane przez sądy będą uwzględniać także biznesowe aspekty toczących się spraw, a tym samym realnie odstraszać od kontynuowania naruszeń.

 Więcej na ten temat w artykule mec. Anety Pankowskiej opublikowanym w Dzienniku Gazecie Prawnej, 27.11.2014 r., pt. "Naruszanie praw do znaku może słono kosztować".

Załączniki:

Powiązane tagi