27 Listopad 2014

Akcje w majątku wspólnym

"Akcje w majątku wspólnym", Puls Biznesu, 27.11.2014 r.

Radosław L. Kwaśnicki

Dr Radosław L. Kwaśnicki odpowiada na pytanie jaki jest status małżonka, który formalnie nie brał udziału w podpisaniu dokumentów związanych z nabyciem akcji, które jednak wchodzą w skład majątku wspólnego.

Zgodnie z przepisami prawa rodzinnego akcje (udziały) nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej za pieniądze pochodzące z majątku wspólnego wchodzą w skład tego majątku. Sporne jest jednak to, który z małżonków otrzyma status akcjonariusza (wspólnika) spółki.

Dr Radosław L. Kwaśnicki podziela pogląd, zgodnie z którym jeśli statut (umowa) spółki nie zawiera uregulowań odrębnych, akcjonariuszem (wspólnikiem) spółki może stać się także małżonek, który nie brał udziału w czynności, a jednocześnie złożył stosowny wniosek do zarządu.

Więcej na ten temat w artykule dr Radosława L. Kwaśnickiego zamieszczonym w listopadowym wydaniu Pulsu Biznesu, pt. "Akcje w majątku wspólnym".

Załączniki:

Powiązane tagi