30 Lipiec 2018

SN o owocach zatrutego drzewa

W dniu 28.06.2018 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów wydał uchwałę (I KZP 4/18), na mocy której ograniczył możliwość wykorzystywania przez organy ścigania tzw. owoców zatrutego drzewa, tj. wykorzystywania dowodów uzyskanych przy okazji podsłuchu do ścigania innych przestępstw, niż te do ścigania których ma on zostać wykorzystany. Sąd Najwyższy wskazał, że dowody takie mogą zostać wykorzystane wyłącznie do ścigania innych poważnych przestępstw, które znajdują się w katalogach uzasadniających stosowanie kontroli operacyjnej, w tym podsłuchów. Z powyższego wynika, że nawet w sytuacji, gdy prokurator w akcie oskarżenia powoła się na dowody uzyskane przy okazji akcji operacyjnej w drobnych sprawach ściganych z urzędu, sąd nie powinien ich uwzględnić. Orzeczenie zapadło w odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.