27 Wrzesień 2018

SN: apelacja od postanowienia asesora o wpis do księgi wieczystej

Sąd Najwyższy na mocy siedmiu uchwał wydanych w dniu 7.09.2018 r. (III CZP 58/18, III CZP 57/18, III CZP 47/18, III CZP 43/18, III CZP 40/18, III CZP 34/18, III CZP 26/18) wskazał, że od postanowienia o wpis w księdze wieczystej, wydanego przez asesora sądowego, który nie uzyskał jeszcze prawa do pełnienia obowiązków sędziego, przysługuje środek odwoławczy w postaci apelacji. Sąd Najwyższy rozwiał tym samym wątpliwości czy postanowienie asesora zaskarżalne jest w formie apelacji czy skargi na postanowienie referendarza.Sąd Najwyższy zauważył, że - z uwagi na brak stosownych regulacji - możliwe byłoby przyjęcie, że od orzeczenia asesora, w takiej sytuacji, nie przysługuje żaden środek odwoławczy, jednakże byłoby to niezgodne z wartościami konstytucyjnymi.