01 Lipiec 2018

Nowelizacja: split payment już obowiązuje

1.7.2018 r. w życie weszła druga część ustawy z dnia 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła podzieloną płatność (split payment), czyli kolejny mechanizm uszczelniający pobór podatku od towarów i usług. Dotychczas w życie weszło odwrotne obciążenie oraz odpowiedzialność solidarna. Zgodnie z podzieloną płatnością przedsiębiorca, podatnik podatku od towarów i usług (sprzedawca lub usługodawca), otrzyma od kontrahenta zapłatę w dwóch częściach, tj. kwotę netto i kwotę stanowiącą podatek VAT. Ta druga część zapłaty zostanie przelana na specjalny rachunek bankowy, stworzony w tym celu przez bank, czyli tzw. rachunek VAT. Na banki nałożony został obowiązek utworzenia takich rachunków wszystkim podmiotom instytucjonalnym bez konieczności uzyskania ich zgody czy podpisania odrębnej umowy. Split payment aktualnie nie jest obowiązkową formą płatności. Ma zastosowanie wyłącznie pomiędzy przedsiębiorcami oraz w ramach płatności za pomocą przelewu bankowego w polskiej walucie. Co istotne kwotą zgromadzoną na rachunku VAT nie można swobodnie dysponować. Zasadniczo zgromadzone na nim środki można przelewać wyłącznie na poczet podatku od towarów i usług, na rachunek bankowy urzędu skarbowego lub innego przedsiębiorcy, jako zapłatę części należności odpowiadającej kwocie podatku. W wyjątkowych sytuacjach urząd skarbowy, na wniosek podatnika, może zezwolić na odmienne wykorzystanie środków zgromadzonych na rachunku VAT, czyli tzw. uwolnienie środków. Jak wynika z uzasadnienia nowelizacji ma ona na celu przede wszystkim przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym, eliminując ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym VAT.