01 Luty 2016

Nowe przepisy - „Alert prawny”

18.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 poz. 65)

 

21.1.2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.1.2016 r. w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym (Dz.U. z 2016 poz. 92)

 

23.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 29.12.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 35)

 

23.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30.12.2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 34)

 

23.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. 2016 poz. 27)

 

24.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 25.9.2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2015 poz. 1691)

 

28.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 28.1.2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2016 poz. 177)

 

29.1.2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.1.2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz.U. 2016 poz. 122)

 

29.1.2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4.1.2016 r. w sprawie krajowego rejestru infrastruktury kolejowej (Dz.U. 2016 poz. 63)

 

1.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10.9.2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1649)

 

31.1.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 11.9.2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1753)

 

1.2.2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.1.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz.U. 2016 poz. 131)

 

1.2.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15.1.2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz.U. 2016 poz. 68)

 

5.2.2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.1.2016 r. w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego (Dz.U. 2016 poz. 151)

 

6.2.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 29.1.2016 r. o zmianie ustawy o kontroli niektórych inwestycji (Dz.U. 2016 poz. 149)

 

7.2.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15.1.2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 147)

 

10.2.2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.10.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U. 2015 poz. 1835)

 

13.2.2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9.10.2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1855)