30 Wrzesień 2018

"Alert prawny" - 9/2018

1.09.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. 2018 poz. 1597)

1.09.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. 2018 poz. 1578)

1.09.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9.05.2018 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej (Dz.U. 2018 poz. 933)

3.09.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1481)

3.09.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o tachografach (Dz.U. 2018 poz. 1480)

4.09.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1637)

5.09.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych (Dz.U. 2018 poz. 1599)

5.09.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1592)

7.09.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2018 poz. 1625)

7.09.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o ratyfikacji Trzeciego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu dnia 6.03.1959 r. (Dz.U. 2018 poz. 1621)

8.09.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych (Dz.U. 2018 poz. 1633)

11.09.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 1648)

11.09.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. 2018 poz. 1642)

11.09.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1544)

12.09.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 2018 poz. 1654)

19.09.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne (Dz.U. 2018 poz. 1697)

19.09.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1693)

20.09.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1722)