31 Sierpień 2018

"Alert prawny" - 8/2018

1.08.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1375)

7.08.2018 r. weszła w życie Ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 2018 poz. 1416)

10.08.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1443)

11.08.2018 r. weszła w życie Ustawa z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 864)

15.08.2018 r. weszła w życie Ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. 2018 poz. 1562)

21.08.2018 r. weszła w życie Ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2018 poz. 1490)

22.08.2018 r. weszła w życie Ustawa z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. 2018 poz. 1496)

22.08.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1499)

23.08.2018 r. weszła w życie Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o własności lokali (Dz.U. 2018 poz. 1506)

23.08.2018 r. weszła w życie Ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1507)

23.08.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1515)

24.08.2018 r. weszła w życie Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1532)

27.08.2018 r. weszła w życie Ustawa z 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (Dz.U. 2018 poz. 416)

28.08.2018 r. weszła w życie Ustawa z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. 2018 poz. 1560)

29.08.2018 r. weszła w życie Ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1563)

29.08.2018 r. weszła w życie Ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 1564)

31.08.2018 r. weszła w życie Ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo prasowe (Dz.U. 2018 poz.1570)

31.08.2018 r. weszła w życie Ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. 2018 poz. 1464)