01 Październik 2017

"Alert prawny" - 10/2017

21.09.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 12.07.2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1567)

1.10.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7.07.2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz.U. 2017 poz. 1530)

1.10.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 38)

1.10.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 13.05.2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2016 poz. 862)

11.10.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15.09.2017 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 1888)

11.10.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15.09.2017 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2017 poz. 1836)

21.10.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22.06.2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. 2017 poz. 1389)

24.10.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 12.10.2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz.U. 2017 poz. 1971)

27.10.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15.09.2017 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Porty Lotnicze" (Dz.U. 2017 poz. 1902)

28.10.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 29.09.2017 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 2017 poz. 1910)

28.10.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15.09.2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. 2017 poz. 1909)