01 Listopad 2016

Z nowym rokiem obniżenie limitu transakcji bezgotówkowych do 15 tys. złotych

1.1.2017 r. w życie wejdzie ustawa z dnia 13.4.2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z nowym prawem przedsiębiorcy nie będą musieli korzystać z rachunku płatniczego jedynie przy transakcjach, których wartość nie przekracza 15 tys. zł. Dotychczas limit ten wynosił 15 tys. euro. Sankcją za niezastosowanie się do nowych regulacji, wprowadzoną przez nowelizację, jest brak możliwości zaliczenia danej transakcji do kosztów uzyskania przychodów albo – w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększenie przychodów o daną kwotę. Jak wskazują twórcy ustawy zmiany mają na celu walkę z tzw. szarą strefą.