21 Październik 2015

Ważne zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

Dnia 26.9.2015 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Znowelizowane przepisy w sposób istotny wzmacniają uprawnienia Prezesa UOKiK w zakresie ochrony konsumentów. Do najważniejszych zmian wprowadzonych na mocy omawianej nowelizacji należy m.in.: zmiana modelu kontroli postanowień wzorców umów. Teraz to Prezes UOKiK, a nie jak dotychczas – sąd będzie orzekał o niedozwolonym charakterze postanowienia wzorca umowy i zakazywał jego dalszego używania. Dodatkowo nowelizacja wprowadza m.in.: (i) zakaz proponowania konsumentom nabycia usług finansowych nieodpowiadających ich potrzebom oraz nabycia tych usług w sposób niezgodny z ich charakterem; (ii) wprowadzenie instytucji „tajemniczego klienta”, który sprawdzi sposób oferowania produktów i usług konsumentom oraz sposób zawierania z nimi umów; (iii) uprawnienie do wydania decyzji tymczasowej przez Prezesa UOKiK (zanim zapadnie decyzja ostateczna) oraz (iv) możliwość publikowania przez Prezesa UOKiK bezpłatnych komunikatów i ostrzeżeń w publicznej telewizji i radiu. Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od jej publikacji w Dzienniku Ustaw.

Dodatkowo 22.9.2015 r. Rada Ministrów przyjęła nową Politykę Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczącą przede wszystkim możliwych praktyk Prezesa UOKiK.

Źródło: Więcej na ten temat