27 Sierpień 2015

Usprawnienie postępowania przed sądami administracyjnymi

15.8.2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Na mocy nowych przepisów wojewódzkie sądy administracyjne zostały uprawnione m.in. do wskazywania urzędom sposobu rozwiązywania danego sporu. Mogą one m.in. zobowiązać urząd do wydania decyzji w określonym terminie. Ponadto sądy administracyjne uzyskały możliwość merytorycznego orzekania w pierwszej instancji, co powoduje, że sąd nie będzie już musiał orzekać kilkakrotnie w tej samej sprawie. Nowe przepisy wprowadziły także możliwość autokontroli przez wojewódzkie sądy administracyjne. Obecnie będą one mogły uznać zasadność skargi kasacyjnej i wydać merytoryczne rozstrzygnięcie w sprawie bez udziału wyższej instancji. Od tak wydanego orzeczenia służy skarga kasacyjna do NSA.