01 Maj 2017

TSUE: Pracodawca może zakazać pracownikom noszenia symboli religijnych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 14.3.2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt: C‑157/15, orzekł, że „zakaz noszenia chusty islamskiej, wprowadzony w postanowieniu regulaminu pracy przedsiębiorstwa sektora prywatnego i przewidujący całkowity zakaz noszenia w miejscu pracy widocznych symboli politycznych, światopoglądowych lub religijnych, nie stanowi przejawu bezpośredniej dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania”. TSUE dodał jednak, że taki zapis mógłby zostać uznany za przejaw dyskryminacji pośredniej, gdyby zostało wykazane, że stawia on osoby wyznające określoną religię lub mające określone przekonania w niekorzystnej sytuacji w stosunku do pozostałych pracowników, chyba że byłby on obiektywnie uzasadniony zgodnym z prawem celem. Wyrok zapadł w odpowiedzi  na pytanie prejudycjalne sądu kasacyjnego w Belgii, na podstawie dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27.11.2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy.