01 Czerwiec 2016

TSUE o statusie prawnym bitcoina

W wyroku z dnia 22.10.2015 r. wydanym w sprawie C‑264/14 (Skatteverket przeciwko Davidowi Hedqvistowi) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, odpowiadając na pytanie prejudycjalne szwedzkiego Naczelnego Sądu Administracyjnego w postępowaniu dotyczącym interpretacji podatkowej przyjętej przez krajową Komisję Prawa Podatkowego, określił status prawny bitcoina. TSUE wskazał przede wszystkim, że bitcoin to pieniądz i powinien być traktowany jako prawny środek płatniczy. Nie jest natomiast instrumentem finansowym. Z omawianego wyroku wynika również, że wymiana bitcoina na inny prawny środek płatniczy stanowi transakcję finansową, z uwagi na co transakcja taka zwolniona jest spod podatku od wartości dodanej (nasz VAT).