01 Grudzień 2015

TK: Reforma OFE zgodna z Konstytucją RP

Trybunał Konstytucyjny na mocy Wyroku wydanego w dniu 4.11.2015 r., w sprawie o sygn. akt: K 1/14 orzekł, ze zgodne z Konstytucją RP było przeniesienie oszczędności przyszłych emerytów z OFE do ZUS bez zgody ubezpieczonych oraz domyślny wybór ZUS przy podejmowaniu decyzji, gdzie ubezpieczony chce kierować składki emerytalne, mimo że te osoby już raz wybrały oszczędzanie w OFE. Zdaniem Trybunału zgodne z Konstytucją były także: likwidacja zasady minimalnej stopy zwrotu z OFE i gwarancji wypłat ze Skarbu Państwa, jeśli taka stopa nie zostanie osiągnięta oraz nakaz inwestowania w akcje i zakaz inwestowania przez OFE w obligacje. Skargi dot. reformy OFE złożyli do Trybunału Konstytucyjnego Rzecznik Praw Obywatelskich oraz były Prezydent RP Bronisław Komorowski. Trybunał doszedł do przekonania, że niezgodny z Konstytucją był jedynie zakaz reklamy OFE.