27 Sierpień 2015

SN: Powołanie do zarządu spółki w sposób dorozumiany

W dniu 4.3.2015 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok (sygn. akt: IV CSK 340/14), w którym stwierdził, że powzięcie przez organ właścicielski spółki uchwały w przedmiocie przedłużenia mandatu członkom zarządu może nastąpić w sposób dorozumiany, wskazując m.in., że: „„Brak dowodu na to, aby istniały w formie pisemnej uchwały o odnowieniu członkom zarządu mandatu na kolejne kadencje (o powołaniu na kolejne kadencje), nie stoi na przeszkodzie ocenie, że byli oni powoływani w formie uchwał podejmowanych per facta concludentia”. W ocenie SN niesporne okoliczności faktyczne omawianej sprawy jednoznacznie wskazywały na dorozumianą wolę wspólników utrzymywania składu zarządu w niezmienionym składzie i odnawiania mandatu członkom tego organu. W szczególności Sąd Najwyższy podkreślił fakt udzielania członkom zarządu spółki – przez jej organ właścicielski – absolutorium.

Wyrok SN (sygn. akt: IV CSK 340/14)