01 Listopad 2016

SN: autor dokumentu nie może go sfałszować

W wyroku z dnia 5.4.2016 r. (IV KK 405/15) Sąd Najwyższy wskazał (potwierdzając tym samym swoją wcześniejszą linię orzeczniczą), że „nie wyczerpuje znamion przestępstwa z art. 270 § 1 KK odzwierciedlenie w dokumencie nieprawdy, tzn. stanu niezgodnego z rzeczywistością, o ile dokument taki nie jest podrobiony lub przerobiony. Nie jest więc tym przestępstwem zmiana treści dokumentu przez osobę, która była jego pierwotnym autorem, tj. od której dokument pochodził. Innymi słowy, nie jest przerobieniem dokumentu nadanie mu innej treści przez osobę, od której ten dokument pochodzi.” Sprawa dotyczyła zmiany treści deklaracji podatkowej poprzez zawyżenie kwoty dochodów przez jej autorkę. Została ona skazana przez sądy obu instancji, a kasację od ostatniego wyroku wniósł Rzecznik Praw Obywatelskich. SN uniewinnił oskarżoną wskazując, iż zmieniając samodzielnie treść własnego zeznania podatkowego nie naruszyła autentyczności dokumentu, a jedynie jego treść.