03 Październik 2016

SN: aby doszło do zasiedzenia posiadanie samoistne rzeczy musi być dostrzegalne

W postanowieniu z dnia 11.8.2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt: I CSK 504/15 Sąd Najwyższy wskazał, że: „Posiadanie cudzej rzeczy, aby mogło być uznane za samoistne, a więc wywołujące skutek prawny zasiedzenia, nie może ograniczać się do wewnętrznego przekonania posiadacza, lecz musi być dostrzegalnym z zewnątrz jego postępowaniem z rzeczą jak właściciel. Posiadaczem samoistnym jest więc ten, którego zakres faktycznego władania rzeczą jest taki sam, jak właściciela i który znajduje się w położeniu pozwalającym na korzystanie z rzeczy w taki sposób, jak może to uczynić właściciel.” W przedmiotowej sprawie nie doszło do zasiedzenia jednej z działek, gdyż – jak wskazał sąd, na podstawie zeznań świadków - nikt się nią nie zajmował, a nawet brakowało urządzeń utrudniających dostanie się na jej teren.