22 Październik 2015

„Sądowe ABC” – poradnik dla dziennikarzy

W dniu 21.10.2015 r. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowany został poradnik dla dziennikarzy, czyli „Sądowe ABC”. Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości jest on przeznaczony przede wszystkim dla dziennikarzy relacjonujących rozprawy i ma na celu ułatwienie ich pracy w sądach, aby mogli wykonywać swój zawód na najwyższym poziomie, a dodatkowo sprawnie, rzetelnie oraz z poszanowaniem praw osób zaangażowanych w spór sądowy, relacjonować pracę sądu i jej efekty. W poradniku znaleźć można m.in. akty prawne regulujące działalność mediów oraz informacje do kogo dziennikarz może zwrócić się w celu uzyskania dostępu do akt danej sprawy, uzyskania zgody na przebieg rozprawy czy uzyskania konkretnych informacji. „Sądowe ABC” zawiera informacje zarówno o sprawach karnych, jak i cywilnych. Poradnik został opracowany przez Zespół ds. Standardów Komunikacji w Sądach, w skład którego weszli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Sądownictwa.