01 Grudzień 2016

Sąd Najwyższy ustalił moment wygaśnięcia mandatu członka organu spółki

W uchwale z dnia 24.11.2016 r. w sprawie o sygn. III CZP 72/16 Sąd Najwyższy rozstrzygnął wieloletni spór dotyczący ustalenia momentu wygaśnięcia mandatu (umocowania do pełnienia funkcji) członka rady nadzorczej spółki akcyjnej. Odpowiadając na pytanie prawne wskazał, że ostatnim pełnym rokiem obrotowym w rozumieniu art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 k.s.h. jest ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej. Powyższe oznacza, że Sąd Najwyższy opowiedział się za przyjęciem koncepcji tzw. „przedłużenia mandatów”. Pogląd zaprezentowany przez Sąd Najwyższy, z uwagi na analogiczne brzmienie odpowiednich przepisów, jest aktualny także w odniesieniu do zarządów spółek akcyjnych oraz zarządów i rad nadzorczych spółek z o.o. Więcej na ten temat na naszym blogu.