21 Październik 2015

Priorytety ESMA na 2016 rok

W dniu 7.10.2015 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował swój Program Prac na rok 2016, w którym określone zostały priorytety i działania, jakie w nadchodzącym roku podejmie ESMA w celu zwiększenia ochrony inwestorów i wspierania stabilności rynków finansowych, a więc statutowych celów tego Urzędu.

Priorytetem ESMA na rok 2016 jest przede wszystkich odejście od tworzenia nowych przepisów na rzecz wdrażania i ujednolicania praktyk nadzorczych.

Źródło: Więcej na ten temat