01 Wrzesień 2016

Obowiązki informacyjne tylko wg. Rozporządzenia MAR

Mimo, iż przepisy Rozporządzenia MAR (Market Abuse Regulation) weszły w życie w dniu 3.7.2016 r. do chwili obecnej w polskim porządku prawnym obowiązują przepisy sprzeczne z nowymi regulacjami. Podmioty rynku kapitałowego muszą aktualnie indywidualnie dokonywać identyfikacji przepisów krajowych sprzecznych z obowiązującym Rozporządzeniem MAR,  pomijać je, a następnie stosować właściwe z Rozporządzenia MAR. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie niektórych skutków niedostosowania do dnia 3.7.2016 r. polskiego porządku prawnego do przepisów rozporządzenia MAR z dnia 28.6.2016 r. emitenci zobowiązani są do stosowania przepisów Rozporządzenia MAR w miejsce dotychczas obowiązujących regulacji krajowych.

Więcej na ten temat tutaj.