01 Luty 2016

Nowelizacja: więcej firm będzie podlegało ochronie przed wrogim przejęciem

W dniu 6.2.2016 r. w życie weszła Ustawa z dnia 29.1.2016 r. o zmianie ustawy o kontroli niektórych inwestycji. Nowelizacja rozszerza katalog podmiotów mogących podlegać ochronie przed wrogim przejęciem o przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych, produkcją renu oraz  wydobywaniem i przerobem rud metali na cele wojskowe. Ustawa o ochronie niektórych inwestycji obowiązuje od października 2015 r. i ma w założeniu chronić strategiczne, z punktu widzenia interesu narodowego, spółki przed wrogim przejęciem przez podmioty zewnętrzne. Dotychczas ustawa ta obejmowała swoim zakresem spółki z sektorów: energetycznego, paliwowego, chemicznego, wojskowego i telekomunikacyjnego, które zapewniają bezpieczeństwo kraju.

Źródło: Więcej na ten temat