01 Sierpień 2017

Nowelizacja ustawy o OZE

W dniu 20.7.2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jak wynika z uzasadnienia nowelizacja przede wszystkim zmienia wysokość jednostkowej opłaty zastępczej poprzez powiązanie jej wysokości z cenami praw majątkowych, liczonymi odrębnie dla tzw. "zielonych" oraz "błękitnych" certyfikatów. Nowe prawo dostosowuje więc wysokość opłaty zastępczej do zmieniających się warunków regulacyjnych, a także do zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Powyższe oznacza rezygnację ze stałej wartości tzw. opłaty zastępczej i powiązanie jej z rynkowymi cenami świadectw pochodzenia energii z niektórych OZE. Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu. Opozycja wskazuje, że nowe przepisy zahamują rozwój OZE w Polsce i apeluje do Prezydenta o przekazania ustawy do ponownego rozpatrzenia przez Sejm, czyli do zgłoszenia wobec niej weta.