01 Kwiecień 2016

Nowelizacja: reforma Prokuratury

4.3.2016 r. w życie weszła Ustawa z dnia 28.1.2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2016 poz. 177), wprowadzająca budzącą wiele kontrowersji reformę Prokuratury. Wśród najważniejszych zmian, jakie wprowadza wspomniana nowelizacja wymienić należy likwidację rozdziału funkcji Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego, a także likwidację Prokuratury Generalnej, która zastąpiona została przez Prokuraturę Krajową, kierowaną przez Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego – Prokuratora Krajowego. Dodatkowo na skutek reformy wprowadzone zostały m.in. następujące zmiany: miejsce prokuratur apelacyjnych zajęły prokuratury rejonowe; zniesione zostały wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury, które stały się częścią prokuratury powszechnej; zlikwidowano kadencyjność stanowisk szefów jednostek prokuratury oraz Krajową Radę Prokuratury, a w Prokuraturze Krajowej powstał Wydział Spraw Wewnętrznych, zajmujący się najpoważniejszymi przestępstwami sędziów, prokuratorów i asesorów. Ponadto nowelizacja umożliwia Prokuratorowi Generalnemu przejęcie i prowadzenie w ramach Prokuratury Krajowej spraw dużych i zawiłych.