01 Maj 2016

Nowelizacja: Nowe zasady wynagradzania prezesów spółek państwowych

Dnia 10.5.2015 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Uchwalenie ustawy przez parlament oznaczać będzie odejście od archaicznych przepisów ustawy kominowej. Podstawową zmianą przewidzianą w projekcie ww. ustawy jest objęcie jej postanowieniami wszystkich spółek z udziałem Skarbu Państwa, a więc również tych, w których udział ten wynosi poniżej 50%. Na mocy nowych przepisów, na całkowite wynagrodzenie prezesów będzie składało się wynagrodzenie stałe i zmienne, a poszczególne składniki wynagrodzenia będą uzależnione od wielkości spółki, skali prowadzonej działalności, liczby pracowników, osiąganych wyników czy realizacji celów inwestycyjnych i zarządczych.

Więcej na ten temat tutaj.