28 Wrzesień 2015

Nowelizacja Kodeksu pracy – nowe zasady zawierania umów na czas określony

W dniu 21.8.2015 r. opublikowana została Ustawa z dnia 25.6.2015 r. o zmienia ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca zmiany przede wszystkim w zasadach zawierania umów na czas określony. Wśród najważniejszych zmian, jakie wprowadza nowelizacja, wymienić należy przede wszystkim wprowadzenie maksymalnego czasu zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony. Okres zatrudnienia na czas określony nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy, w ramach maksymalnie trzech umów. Dodatkowo maksymalny czas obowiązywania jednej umowy na czas określony nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy. Naruszenie ww. ograniczeń będzie oznaczało automatyczne zatrudnienie pracownika na czas nieokreślony. Nowelizacja przewiduje jednak pewne odstępstwa od ww. zasad w uzasadnionych okolicznościach. Omawiana ustawa wprowadza dodatkowo m.in. następujące zmiany: likwidację umów zawieranych na czas wykonywania określonej pracy, wprowadzenie analogicznych okresów wypowiedzenia umów na czas określony, jak przy umowach zawieranych na czas nieokreślony, wprowadzenie możliwości zawarcia kolejnej umowy na okres próbny oraz uprawnienia pracodawcy do jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Nowe przepisy wejdą w życie w dniu 22.2.2016 r.

Źródło: Więcej na ten temat