Umowy – kontrakty

Prawo umów to szeroka i wymagająca specjalistycznej wiedzy gałąź prawa. O tym czy kontrakt spełni swoją funkcję i zapewni przedsiębiorstwu możliwość skutecznej realizacji projektu, mogą zadecydować pozornie nieistotne szczegóły. Podejmując się realizacji dużego przedsięwzięcia, warto więc zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo prawne. 

 

Dzięki praktycznemu doświadczeniu naszych ekspertów zapewniamy wsparcie na tle kontraktów z zakresu m.in. prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego. Oferujemy pomoc na każdym z etapów, związanych z realizacją przedmiotu kontraktu. Wspieramy w negocjacjach warunków biznesowych, kompleksowo opracowujemy umowy oraz dbamy o rzetelne zabezpieczenie ich wykonania. W razie wystąpienia problemów niemożliwych do rozwiązania na drodze polubownej, reprezentujemy naszych Klientów przed sądami wszystkich instancji.

 

Wyróżnia nas kompleksowe podejście do prawa kontraktów. Naszym celem jest zapewnienie Klientom poczucia bezpieczeństwa prawnego, dlatego zawsze poszukujemy nieszablonowych, praktycznych rozwiązań. Dbamy także o wdrożenie stosownych działań profilaktycznych, zabezpieczających skuteczne wykonanie postanowień kontraktu. 

Profesjonalny kontrakt, opracowany z dbałością o aspekty biznesowe i profilaktykę, jest gwarancją bezpiecznego zakończenia realizowanego przedsięwzięcia.

Główne pola działalności:

  • Doradztwo prawne na tle kontraktów z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego;
  • Przygotowywanie i negocjowanie umów z zakresu prawa bankowego i finansowego, w tym umów kredytowych oraz dokumentów zabezpieczeń (umowy powiernicze, umowy zastawu, ustanawianie hipotek, poddanie się egzekucji, gwarancje bankowe i korporacyjne etc.);
  • Kompleksowe usługi prawne w zakresie przygotowania transakcji, negocjacji warunków biznesowych kontraktu, przygotowania projektu umowy oraz zabezpieczenia jej wykonania;
  • Weryfikacja należytej realizacji zobowiązań kontraktowych.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze mną

Łukasz Sieczka

Partner, radca prawny

Specjalizacje