Rynek kapitałowy

Prawo rynku kapitałowego to niezwykle wielopłaszczyznowa gałąź prawa. Dzięki bogatemu doświadczeniu praktycznemu naszych ekspertów i doskonałemu przygotowaniu z zakresu prawa i ekonomii, możemy zapewnić Klientom w pełni kompleksowy wachlarz usług. 

 

Nasze doradztwo obejmuje m.in. obowiązki informacyjne oraz notyfikacyjne (także w zakresie wezwań) spółek publicznych i ich akcjonariuszy. Aktywnie uczestniczymy w procesie dopuszczania akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych. 

 

W razie potrzeby reprezentujemy interesy naszych Klientów przed Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Giełdą Papierów Wartościowych. Pozostajemy do pełnej dyspozycji na każdym z etapów sprawy, udzielając zindywidualizowanego i strategicznego wsparcia.  

W toku naszej wieloletniej działalności mieliśmy okazję dogłębnie poznać prawa, którymi rządzi się rynek kapitałowy w Polsce i na świecie. Szereg naszych praktycznych doświadczeń pozwala nam dziś zapewnić w pełni profesjonalną obsługę podmiotom rynku kapitałowego.

Główne pola działalności:

  • Bieżąca obsługa prawna spółek publicznych, w tym w szczególności w zakresie komunikacji z inwestorami i rynkiem oraz wywiązywania się przez spółki publiczne i ich akcjonariuszy z realizacji obowiązków informacyjnych;
  • Doradztwo prawne w zakresie wprowadzania akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych, w tym przygotowywanie prospektu lub memorandum informacyjnego, a także wycofania ich z rynku publicznego (delisting);
  • Wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji operacji podziału oraz scalenia akcji;
  • Doradztwo w zakresie wrogich oraz przyjaznych przejęć (w tym również reverse takeover) oraz obrona przed przejęciami;
  • Kompleksowe doradztwo prawne przy przeprowadzaniu emisji obligacji;
  • Wsparcie programów buy–back, w tym z przeznaczeniem na programy motywacyjne z wykorzystaniem (m.in. opcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji);
  • Reprezentowanie emitentów przed Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Giełdą Papierów Wartościowych.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze mną

dr Radosław L. Kwaśnicki

Senior Partner, Prezes Zarządu, radca prawny

Specjalizacje