Rynek kapitałowy

Prawo rynku kapitałowego to niezwykle wielopłaszczyznowa gałąź prawa. Dzięki bogatemu doświadczeniu praktycznemu naszych ekspertów i doskonałemu przygotowaniu z zakresu prawa i ekonomii, możemy zapewnić Klientom w pełni kompleksowy wachlarz usług. 

 

Nasze doradztwo obejmuje m.in. obowiązki informacyjne oraz notyfikacyjne (także w zakresie wezwań) spółek publicznych i ich akcjonariuszy. Aktywnie uczestniczymy w procesie dopuszczania akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych. 

 

W razie potrzeby reprezentujemy interesy naszych Klientów przed Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Giełdą Papierów Wartościowych. Pozostajemy do pełnej dyspozycji na każdym z etapów sprawy, udzielając zindywidualizowanego i strategicznego wsparcia.  

W toku naszej wieloletniej działalności mieliśmy okazję dogłębnie poznać prawa, którymi rządzi się rynek kapitałowy w Polsce i na świecie. Szereg naszych praktycznych doświadczeń pozwala nam dziś zapewnić w pełni profesjonalną obsługę podmiotom rynku kapitałowego.

Główne pola działalności:

  • Bieżąca obsługa prawna spółek publicznych, w tym w szczególności w zakresie komunikacji z inwestorami i rynkiem oraz wywiązywania się przez spółki publiczne i ich akcjonariuszy z realizacji obowiązków informacyjnych;
  • Doradztwo prawne w zakresie wprowadzania akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych, w tym przygotowywanie prospektu lub memorandum informacyjnego, a także wycofania ich z rynku publicznego (delisting);
  • Wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji operacji podziału oraz scalenia akcji;
  • Doradztwo w zakresie wrogich oraz przyjaznych przejęć (w tym również reverse takeover) oraz obrona przed przejęciami;
  • Kompleksowe doradztwo prawne przy przeprowadzaniu emisji obligacji;
  • Wsparcie programów buy–back, w tym z przeznaczeniem na programy motywacyjne z wykorzystaniem (m.in. opcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji);
  • Reprezentowanie emitentów przed Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Giełdą Papierów Wartościowych.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze mną

dr Radosław L. Kwaśnicki

Senior Partner, radca prawny

Specjalizacje