Przestępstwa gospodarcze i compliance

Świadczymy pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego gospodarczego, w tym w szczególności w zakresie tzw. white collar crimes. Udzielamy profesjonalnego wsparcia w sprawach dotyczących szeroko rozumianego obrotu finansowego oraz odpowiedzialności karnej członków organów spółek.

 

Każdą ze spraw analizujemy wielopłaszczyznowo, korzystając z bogatej wiedzy naszych ekspertów w zakresie mechanizmów, regulujących rynek kapitałowy. Doradzamy w przypadkach wystąpienia sytuacji kryzysowych, jak również zapewniamy ocenę ryzyka przedsięwzięcia gospodarczego jeszcze przed jego podjęciem. Nasze doświadczenie wskazuje, że korzystając z pomocy ekspertów na odpowiednio wczesnym etapie, istnieje realna możliwość znacznej minimalizacji ryzyka.

 

Wspieramy Klientów, oskarżonych m.in. o manipulację instrumentami finansowymi, pranie brudnych pieniędzy, wykorzystywanie lub ujawnianie informacji poufnych oraz przestępstwa na tle wyłudzeń podatku VAT. Do każdej z podejmowanych spraw podchodzimy w sposób indywidualny, a podjęcie jakichkolwiek działań poprzedza wyczerpująca analiza aspektów karnych i karno-skarbowych.

Doświadczenie bywa kluczowe dla pomyślnego zakończenia spraw karnych gospodarczych. Od lat z sukcesami wspieramy naszych Klientów na wszystkich etapach postępowań karnych i karno–skarbowych przed sądami oraz organami, prowadzącymi postępowanie przygotowawcze.

Główne pola działalności:

  • Doradztwo oraz obsługa prawna w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego oraz karnego wykonawczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego (white collar crimes), w tym spraw dotyczących obrotu finansowego oraz odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych;
  • Wsparcie przy analizie możliwości wykorzystania przez inne podmioty regulacji prawa karnego w walce konkurencyjnej;
  • Obrona i reprezentacja Klientów na wszystkich etapach postępowań karnych oraz karno–skarbowych, przed sądami oraz organami postępowania przygotowawczego (także w charakterze pełnomocnika oskarżyciela prywatnego, posiłkowego);
  • Doradztwo w zakresie oceny ryzyka podejmowanego przedsięwzięcia gospodarczego z perspektywy prawnokarnej.

Sukcesy w tej dziedzinie

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze mną

Marcin Olchowicz

Partner, Adwokat

dr Jarosław Szewczyk

Partner, adwokat, LL.M.

Specjalizacje