Podatki

Świadczymy usługi w zakresie prawa podatkowego na rzecz krajowych i zagranicznych przedsiębiorców. Pomagamy w strategiczny sposób zaplanować i zoptymalizować pod kątem podatkowym podejmowane transakcje, jak również oferujemy doradztwo podatkowe w sprawach bieżących.

 

Naszych Klientów reprezentujemy także na każdym z etapów szeroko rozumianych postępowań kontrolno-podatkowych oraz sądowo-administracyjnych. Przejmujemy całość formalności związanych z przygotowaniem oraz przebiegiem postępowania, dbając o to, aby nasze usługi w zakresie prawa podatkowego miały charakter w pełni wyczerpujący.  

 

Rozwiązania, które proponujemy nie zawsze są oczywiste. Dzięki naszej eksperckiej wiedzy nierzadko wychodzimy poza utarte schematy, dbając równocześnie o pełne bezpieczeństwo wykorzystywanych metod działania. Analizujemy każdą z powierzonych nam spraw na wielu płaszczyznach i wdrażamy najkorzystniejsze z możliwych rozwiązań.

Regulacje prawa podatkowego są wyjątkowo skomplikowane, obszerne, a dodatkowo – niezwykle często się zmieniają. Nasi eksperci dbają o to, aby działalności Klientów Kancelarii była w pełni zgodna z przepisami prawa podatkowego i możliwie wysoko zoptymalizowana.

Główne pola działalności:

  • Bieżące doradztwo podatkowe (m.in. analiza podatkowych aspektów umów oraz ocena korzyści i ryzyk związanych z planowaną transakcją);
  • Opracowywanie wniosków o indywidualne interpretacje prawa podatkowego;
  • Przygotowywanie deklaracji podatkowych;
  • Kompleksowe wsparcie przy tworzeniu bezpiecznych i korzystnych podatkowo struktur dla funkcjonowania inwestycji;
  • Opracowywanie efektywnych podatkowo planów restrukturyzacji i struktury zbycia majątku oraz doradztwo w zakresie optymalnego sposobu akwizycji aktywów;
  • Planowanie i wdrażanie struktur pozwalających na optymalizację w zakresie dystrybucji zysków, również z uwzględnieniem aspektów międzynarodowych;
  • Przeglądy podatkowe rozliczeń i zasad rozliczania zobowiązań podatkowych (tax compliance);
  • Prowadzenie audytów podatkowych (tax due diligence) przed transakcjami M&A;
  • Reprezentowanie Klientów przed organami podatkowymi (np. w toku kontroli podatkowej lub skarbowej) oraz w sprawach prowadzonych przed sądami administracyjnymi.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze mną

Krzysztof Wróbel

Senior Partner, radca prawny, LL.M.

Specjalizacje