Ochrona środowiska

Wobec stale rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz ustawodawcy, prawo ochrony środowiska staje się coraz bardziej rozbudowaną gałęzią prawa. Przedsiębiorcy, którzy planują rozpoczęcie realizacji kapitałochłonnych inwestycji powinni rozpocząć od precyzyjnej oceny wymogów i ryzyk środowiskowych, związanych z  przedsięwzięciem.

 

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa ochrony środowiska. Wspieramy Klientów, realizujących procesy inwestycyjne, transakcje kapitałowe oraz przejmowania (sprzedaży) majątku. Pozostajemy do pełnej dyspozycji także w trakcie bieżącej działalności gospodarczej, oddziałującej na środowisko. 

 

Doradztwo prawne rozpoczynamy od dogłębnej identyfikacji ryzyk środowiskowych. Proponujemy wdrożenie optymalnych, sprawdzonych działań profilaktycznych, zapobiegających wystąpieniu naruszeń. W sytuacjach kryzysowych rekomendujemy natomiast scenariusze działań naprawczych, które jak najpełniej przysłużą się ochronie interesu Klienta.

Dbałość o kwestie związane z ochroną środowiska na odpowiednio wczesnym etapie realizacji projektu lub inwestycji jest kluczowa. Wspieramy naszych Klientów w wyborze optymalnych rozwiązań prawnych – z korzyścią dla przedsiębiorstwa oraz bezpiecznych dla środowiska.

Główne pola działalności:

  • Doradztwo w zakresie prawa ochrony środowiska w procesie planowania i realizacji projektów inwestycyjnych; ocena wymogów i ryzyk w zakresie środowiskowych uwarunkowań prawnych planowanego przedsięwzięcia;
  • Wsparcie w zakresie środowiskowych aspektów procesu inwestycyjnego, w szczególności w związku z koniecznością przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko danego przedsięwzięcia;
  • Weryfikacja prawno-środowiskowych ryzyk transakcji przejęć i połączeń podmiotów gospodarczych, nabywania przedsiębiorstw i wydzielonych składników majątkowych;
  • Analizy due diligence oraz udział w negocjacjach i pomoc prawna przy przygotowywaniu dokumentacji transakcyjnej w aspekcie zagadnień środowiskowych, w tym w szczególności doradztwo w zakresie mechanizmów wyłączających bądź ograniczających ryzyko potencjalnej odpowiedzialności klienta za szkody środowiskowe wyrządzone przez podmiot trzeci (klauzule umowne, struktura transakcji);
  • Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych (sądowo-administracyjnych) i sądowych w sprawach z zakresu prawa ochrony środowiska.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze mną

Krzysztof Wróbel

Senior Partner, radca prawny, LL.M.

Specjalizacje