Fundusze europejskie i finansowanie innowacji

Pomoc prawną z pozyskiwania funduszy europejskich i finansowania innowacji oferujemy zarówno przedsiębiorcom, jak również jednostkom samorządu terytorialnego oraz podmiotom publicznym. Zapewniamy wsparcie na etapie pozyskiwania, wykorzystywania, wdrażania, jak również kontroli funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a także europejskiego funduszu rozwoju obszarów wiejskich.

 

Specjaliści Kancelarii RKKW od lat z sukcesami zdobywają środki oraz wspierają Klientów w realizacji wielomilionowych projektów realizowanych z funduszy europejskich. Praktyczna znajomość prawa wspólnotowego, jak również mechanizmów regulujących proces przyznawania finansowania oraz przebiegu realizacji przedsięwzięcia, umożliwia udzielanie efektywnej pomocy prawnej. 

 

Naszych Klientów reprezentujemy także w postępowaniach odwoławczych i sądowych na tle funduszy europejskich – m.in. w postępowaniach dotyczących negatywnej oceny, zwrotu środków, pomniejszenia płatności czy odmowy wypłaty dofinansowania. 

Środki z funduszy europejskich umożliwiają realizację wielu ważnych przedsięwzięć.  Zapewniamy w pełni kompleksową pomoc, pozostając do dyspozycji Klientów nie tylko przy pozyskiwaniu finansowania, ale również w trakcie realizacji projektu.

Główne pola działalności:

  • Monitoring programów i działań pomocowych;
  • Wsparcie w pozyskiwaniu dofinansowania (sporządzanie wniosków o dofinansowanie);
  • Pomoc na etapie realizacji dofinansowanych projektów (obsługa rozliczeń i płatności, opiniowanie zgodności zamówień w projekcie; wsparcie w kontaktach z instytucjami zarządzającymi m.in. w zakresie ustaleń pokontrolnych, nieprawidłowości, modyfikacji projektu);
  • Reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych i odwoławczych;
  • Opiniowanie projektów rozstrzygnięć, decyzji o zwrocie dofinansowania/korekt finansowych;
  • Sporządzanie opinii prawnych z wybranych zagadnień prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego funduszy europejskich;
  • Opiniowanie zgodności zamówień realizowanych przez Instytucje zaangażowane w realizację programów operacyjnych z prawem wspólnotowym i krajowym dotyczącym zamówień publicznych;
  • Przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, a także dokumentów systemu realizacji związanych z dystrybucją środków europejskich.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze mną

Krzysztof Wróbel

Senior Partner, radca prawny, LL.M.

Specjalizacje