Bankowość i finanse

Sektor bankowości i finansów stanowi trzon każdej gospodarki. Bez możliwości pozyskiwania środków finansowych rozwój firm i wzrost inwestycji byłby niemożliwy. Zapewniamy naszym Klientom profesjonalne wsparcie na każdym z etapów strukturyzowania zawieranych transakcji.

 

Doradzamy przy wyborze optymalnych form finansowania projektów inwestycyjnych (project finance) oraz przy skomplikowanych transakcjach finansowych, w tym w kwestii finansowania fuzji i przejęć (acquisition finance), wykupów menedżerskich (MBO – Management Buy Out) oraz lewarowych (LBO – Leveraged Buy Out). Zapewniamy kompleksową pomoc na etapie zawierania umów kredytowych, pożyczkowych oraz przy pozyskiwaniu finansowania z emisji obligacji.

 

Naszym Klientom oferujemy również wdrożenie sprawdzonych rozwiązań przy pozyskiwaniu kapitału od instytucji państwowych, w tym m.in. Banku Gospodarstwa Krajowego, Krajowego Funduszu Kapitałowego oraz Polskich Inwestycji Rozwojowych. Doradzamy także w zakresie instrumentów pochodnych oraz istniejących wymogów regulacyjnych (MiFID, EMIR).

 

W sprawach na tle bankowości i finansów wykorzystujemy znakomitą orientację naszego zespołu w zakresie potrzeb i oczekiwań obu stron transakcji. Dzięki temu możemy tworzyć skuteczne strategie, umożliwiające naszym Klientom realizację założonych celów biznesowych.  

Efektywne prowadzenie spraw z zakresu bankowości i finansów umożliwia nam ekspercka wiedza naszych specjalistów. Kompleksowo analizujemy aspekty nie tylko prawne, ale również prawno-ekonomiczne. Wyróżnia nas doskonała znajomość branży finansowej i umiejętność praktycznego wdrażania sprawdzonych rozwiązań.

Główne pola działalności:

  • Wsparcie w negocjacjach wstępnych warunków finansowania (termsheets), w tym również finansowania typu PE/VC (private equity/venture capital);
  • Kompleksowe przygotowanie dokumentacji finansowania inwestycji typu PE/VC (w tym start-upów);
  • Negocjacje umów kredytowych (w tym konsorcjalnych w standardzie LMA), refinansowania zadłużenia, pożyczek mezzanine oraz instrumentów pochodnych (w tym w standardzie ISDA);
  • Obsługa klientów indywidualnych – doradztwo w zakresie consumer finance oraz private banking;
  • Negocjacje umów zabezpieczeń i innych dokumentów towarzyszących zobowiązaniom finansowym (umów podporządkowania, restrukturyzacyjnych, powierniczych oraz escrow);
  • Sporządzanie ekspertyz oraz opinii prawnych z zakresu regulacji bankowo-finansowych;
  • Strukturyzowanie transakcji finansowania oraz restrukturyzacji istniejących długów;
  • Przygotowywanie analiz skuteczności zawarcia umów finansowania, dokumentów zabezpieczeń oraz opinii potwierdzających spełnienie warunków udzielonego finansowania;
  • Reprezentacja klientów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi oraz instytucji finansowych przeciwko ich dłużnikom.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze mną

dr Jarosław Szewczyk

Partner Zarządzający, adwokat, LL.M.

Specjalizacje