Autoryzowany Doradca

Kancelaria posiada status Autoryzowanego Doradcy na rynkach NewConnect (rynek akcji) oraz Catalyst (rynek papierów dłużnych) prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z formy finansowania przedsiębiorstw jaką jest emisja papierów wartościowych korzysta coraz więcej podmiotów, w szczególności zaś małych i średnich przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu. Rynki te są szczególnie dedykowane spółkom dynamicznym i innowacyjnym, które potrzebują dodatkowego kapitału, aby stać się dużym i silnym przedsiębiorstwem.

 

Autoryzowany Doradca jest podmiotem wspierającym spółki w ich funkcjonowaniu na rynku NewConnect oraz Catalyst. Status ten może uzyskać jedynie podmiot spełniający restrykcyjne warunki, który został wpisany na odpowiednią Listę Autoryzowanych Doradców prowadzoną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Powyższe gwarantuje, że Autoryzowanym Doradcą są wyłącznie profesjonalne firmy, które posiadają najwyższe doświadczenie w doradztwie gospodarczym na rzecz spółek oraz kierują się najwyższą starannością działania.

Emitenci

 

Podmioty dla których Kancelaria świadczy usługi Autoryzowanego Doradcy:

 

Moonlit S.A.

 • Od 01.06.2020 r. działamy jako Autoryzowany Doradca spółki Moonlit S.A.
 • Moonlit S.A. działa w branży gier komputerowych. Na rynku NewConnect Moonlit S.A. zadebiutowała 26.06.2019 r.
 • Więcej informacji o spółce znajduje się na stronie: https://moonlit.games/

Główne pola działalności:

 • analiza stanu prawnego spółki wraz z badaniem stanu przedsiębiorstwa (due dligence);
 • przygotowanie spółki do działania w ramach alternatywnego systemu obrotu NewConnect lub Catalyst, w tym przeprowadzenie procesu przekształcenia spółki;
 • przeprowadzenie procesu wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect lub Catalyst – dobór odpowiedniej strategii oraz sporządzenie wymaganych dokumentów, w tym właściwego dokumentu informacyjnego;
 • przeszkolenie Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki w zakresie regulacji obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub Catalyst;
 • wsparcie w opracowaniu procedur wewnętrznych ułatwiających funkcjonowanie spółki w alternatywnym systemie obrotu;
 • współpraca i pomoc w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych oraz monitorowanie prawidłowości ich wypełniania przez emitenta;
 • bieżące doradztwo w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych emitenta w alternatywnym systemie obrotu;
 • działania Autoryzowanego Doradcy możemy ponadto połączyć z obsługą korporacyjną spółki i wsparciem prawnym w jej bieżącej działalności.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze mną

Karol Maciej Szymański

Partner Zarządzający

Specjalizacje