Publikacje

31 stycznia 2023

„ZOOM na IP” 01/23 magazyn RKKW o Prawie własności intelektualnej

Ochrona praw własności intelektualnej jest niezwykle istotna dla każdego przedsiębiorstwa. Patenty, znaki towarowe czy prawa autorskie są nie tylko unikalnym elementem marki, ale również cennym składnikiem majątku przedsiębiorstwa.

Zespół IP Kancelarii RKKW przygotował pierwszy numer 01/23 bezpłatnego magazynu „ZOOM na IP”, który będzie ukazywał się regularnie pod koniec każdego miesiąca w formie elektronicznej.

W ramach magazynu będziemy podejmować tematykę prawa własności intelektualnej, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z:

  • ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa oraz nieuczciwą konkurencją;
  • znakami towarowymi i prawem własności przemysłowej;
  • prawem autorskim;
  • dobrami osobistymi i prawem prasowym;
  • prawem nowoczesnych technologii i RODO.

 

Redaktor naczelna: r.pr. Aneta Pankowska

Autorzy: adw. Magdalena Wojdak, r.pr. Marcin Michalik, r.pr. Jakub Mokrzycki, prawnik Aleksandra Rudzińska, apl. adw. Edyta Okurowska

 

Pobierz NUMER 01/23 MAGAZYNU ZOOM na IP 

Mogą Cię zainteresować: