Zmiany w kodeksie cywilnym dotyczące biegu terminu przedawnienia

17 stycznia 2022
Paulina Winnicka

W dniu 27.12.2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą m.in. przepisy KC i KPC tj. ustawę z 2.12.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „Nowelizacja”). Jedne z ważniejszych zmian obejmą zasady zawieszania i przerywania biegu terminu przedawnienia.

 

Zgodnie z Nowelizacją do art. 121 KC dodano pkt 5) i 6). Treść przepisu na skutek Nowelizacji stanowić będzie, że bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu

 

5) co do roszczeń objętych umową o mediację – przez czas trwania mediacji,

 

6) co do roszczeń objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej – przez czas trwania postępowania pojednawczego.

 

Obecnie zgodnie z art. 123 pkt. 1 i 3 KC, bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia oraz przez wszczęcie mediacji. Oznacza to, że złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia, a po zakończeniu postępowania pojednawczego termin przedawnienia biegnie od nowa.

 

Zmiany są o tyle istotne, że po wejściu w życie Nowelizacji zawezwanie do próby ugodowej będzie powodować jedynie zawieszenie biegu terminu przedawnienia. Oznacza to, że po zakończeniu postępowania pojednawczego termin przedawnienia będzie kontynuował swój bieg.

 

Przepisy intertemporalne wskazują, że do mediacji oraz postępowania pojednawczego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie Nowelizacji zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe.

 

Zmiany wejdą w życie w dniu 30.06.2022 r.

 

***

 

Autorką wpisu jest aplikantka radcowska Paulina Winnicka, Junior Associate w Kancelarii RKKW.

czytaj także.

Czy Sąd Najwyższy pozwala na uchylanie się od arbitrażu?

28 marca 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Nasi prawnicy współautorami komentarza Prawo rynku nieruchomości

10 listopada 2023

Zobacz więcej