Publikacje

25 maja 2023

W poszukiwaniu optymalnej formy sukcesji, Parkiet Gazeta Giełdy i Inwestorów

W Parkiet Gazeta Giełdy i Inwestorów pojawił się artykuł autorstwa adw. Piotra Letolca, Partnera w Kancelarii RKKW pt. „W poszukiwaniu optymalnej formy sukcesji”.

 

Zagadnienie sukcesji międzypokoleniowej w przedsiębiorstwach rodzinnych coraz częściej staje się głównym punktem dyskusji o przyszłości tych podmiotów.

 

„Dobrze zaplanowana sukcesja winna niewątpliwie polegać na stopniowym wprowadzaniu młodego pokolenia w meandry kierowania rodzinnym przedsiębiorstwem, rzetelnym przekazaniu wiedzy i know-how, a jego głównym celem winno być też dostosowanie struktury właścicielskiej i menedżerskiej do nowych warunków w sposób jak najmniej inwazyjny dla działalności tych przedsiębiorstw”. – komentuje Piotr Letolc

 

Jak podejść do kwestii sukcesji oraz jak uniknąć istotnych sporów między nestorem a sukcesorem? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w artykule.

 

Artykuł: W poszukiwaniu optymalnej formy sukcesji – parkiet.com

 

Mogą Cię zainteresować: