W dobie pandemii polskie fundusze PE i VC mają się dobrze

4 lutego 2021

Start-upy mogą być spokojne, gdyż z opublikowanego raportu z badania „Barometr branży PE i VC w Polsce” wynika, że fundusze Private Equity i Venture Capital niezmiennie poszukują nowych projektów w celu zainwestowania kapitału. Raport ten został opracowany przez firmę JP Weber pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.

 

Badanie zostało przeprowadzone w III kwartale 2020 roku, tj. w trakcie trwania pandemii COVID-19. Z raportu wynika, iż 90% funduszy Private Equity i Venture Capital z siedzibą w Polsce oceniło swoją sytuację jako dobrą. 20% funduszy przewidywało dodatni zwrot z inwestycji na koniec 2020 roku. Dodatkowo prawie 50% badanych wskazało, że poziom wzrostu z inwestycji w 2020 roku będzie porównywalny z osiągniętym w 2019 roku.

 

Fundusze podkreślają przy tym, iż największy wpływ na ilość transakcji w ubiegłym roku miała sytuacja gospodarcza w kraju. Ponad połowa uczestników badania stwierdziła, iż otoczenie gospodarcze w Polsce ulega pogorszeniu, lecz nie można mówić o recesji. Ponadto, zgodnie z prognozami, zahamowanie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce może nie być tak znaczne jak w innych krajach Unii Europejskiej. 87% badanych nie uważa zatem, aby obecna sytuacja spowodowała wyjście funduszy z rynku polskiego.

 

Co więcej, miniony rok zmusił fundusze PE i VC do transformacji cyfrowej, w tym do prowadzenia spotkań lub przeprowadzania badań due diligence w trybie zdalnym. Automatyzacja oraz wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi uprościło wiele procesów, co z kolei spowodowało, iż większość funduszy zainteresowana jest inwestycjami nie tylko w Polsce, ale też za granicą.

 

Według badanych, korzystny wpływ na wzrost inwestycji w 2021 roku, poza poprawą sytuacji polskiej gospodarki, miałyby atrakcyjne wyceny spółek, które zgodnie z raportem, są obecnie zawyżone. 44% funduszy PE i aż 69% funduszy VC skupionych jest na inwestowaniu w nowe podmioty. Największym zainteresowaniem ze strony funduszy cieszą się spółki z branży IT.

 

Należy przy tym zaznaczyć, iż zgodnie z raportem PFR Ventures, od lipca do września 2020 roku, polskie start-upy zostały dokapitalizowane przez fundusze VC pokaźną kwotą 707 mln PLN.

 

Autorem wpisu jest Pola Sarnowska, Associate w Kancelarii RKKW.

czytaj także.

Czy Sąd Najwyższy pozwala na uchylanie się od arbitrażu?

28 marca 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Nasi prawnicy współautorami komentarza Prawo rynku nieruchomości

10 listopada 2023

Zobacz więcej