Publikacje

6 maja 2021

Spółki komandytowe podatnikami CIT

Od 1 stycznia 2021 r. do tej pory, ustawodawca dał możliwość wyboru formy opodatkowania i pozostania na dotychczasowych zasadach opodatkowania, natomiast z początkiem maja 2021 r. weszły w życie przepisy przewidujące objęcie wszystkich spółek komandytowych obowiązkiem zapłaty podatku CIT. W praktyce oznacza to rewolucyjną zmianę polegającą na tym, że zyski wypracowane przez spółkę komandytową będą już opodatkowane dwukrotnie, a nie jak dotychczas – jednokrotnie, na poziomie wspólników.

 

Zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa Finansów na interpelację poselską nr 17270 „w sprawie skutków podatkowych wypłaty zysków z lat poprzednich przez spółkę komandytową będącą podatnikiem CIT” oraz dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 16 lutego 2021 r., poprzednio obowiązujące przepisy będą miały zastosowanie jednak co do zysków z lat poprzednich wygenerowanych przez spółkę komandytową.

 

Z treścią aktu prawnego wprowadzającego wyżej wskazane zmiany mogą Państwo zapoznać się tutaj.

 

Autorami wpisu są adwokat Aleksander Skirpan, Senior Associate w Kancelarii RKKW, specjalista z zakresu prawa spółek oraz transakcji M&A oraz aplikantka radcowska Barbara Kwaśnicka, Junior Associate w Kancelarii RKKW.

Mogą Cię zainteresować: