Ruszył Newsletter KRS

8 lipca 2022

W dniu 21 czerwca 2022 r. weszła w życie nowelizacja[1] ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2021 poz. 112 ze zm.).

 

Nowelizacja, o czym była już mowa w poprzednim wpisie, wprowadza usługę automatycznego powiadamiania o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz dokonaniu wpisu w KRS. Powyższe odbywa się drogą mailową w formie newslettera.

 

Aktywowanie usługi możliwe jest dla użytkowników Portalu Rejestrów Sądowych po zalogowaniu się na konto. Wybór podmiotów, których dotyczyć ma subskrypcja możliwy jest poprzez wskazanie numeru KRS lub za pomocą wyszukiwarki KRS. Na adres poczty wskazany przy rejestracji konta w Portalu Rejestrów Sądowych użytkownik otrzymywać będzie automatycznie informacje dotyczące monitorowanych przez niego podmiotów w zakresie:

 

  • rejestracji sprawy na wniosek;
  • rejestracji sprawy z urzędu;
  • dokonania wpisu w rejestrze.

 

Informacje zawarte w powiadomieniu obejmują podstawowe informacje – datę wpływu czy datę oraz numer wpisu oraz sygnaturę sprawy. W celu szczegółowej weryfikacji przedmiotu danego wniosku konieczne jest uzyskanie wglądu do akt rejestrowych.

 

Jeden użytkownik ma możliwość zamówienia maksymalnie 50 subskrypcji. W przypadku każdej z nich możliwe jest zdefiniowanie czasu obowiązywania, przy czym maksymalny czas obowiązywania to jeden rok z możliwością przedłużenia albo odwołania.

 

[1] Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2022 poz. 984).

 

***

 

Autorem wpisu jest aplikantka adwokacka Anna Urbaniak, Junior Associate w Kancelarii RKKW.

czytaj także.

Czy Sąd Najwyższy pozwala na uchylanie się od arbitrażu?

28 marca 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Nasi prawnicy współautorami komentarza Prawo rynku nieruchomości

10 listopada 2023

Zobacz więcej