Regulacje karne w projekcie ustawy o crowdfundingu

8 czerwca 2021
Natalia Ruszkowska

Projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych, tzw. „projekt ustawy o crowdfundingu”, który ma m.in. zapewnić stosowanie rozporządzenia 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych („Rozporządzenie”) oraz implementację dyrektywy 2020/1504 z dnia 7 października 2020 r. zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych, zawiera również sankcję prawa karnego. Takie rozwiązanie jest niczym innym niż prewencją generalną, która ma zapobiegać naruszeniom norm przewidzianych zarówno w treści Rozporządzenia jak i procedowanej ustawy, a tym samym zapewnić respektowanie przepisów w nich wyrażonych.

 

Jakie zachowania objęte zostały penalizacją?

 

Katalog naruszeń i zaniechań za jakie projektowana ustawa o crowdfundingu przewiduje sankcje karne zawarty został w projektowanym rozdziale 8 tej ustawy, który swoim zakresem obejmuje odpowiedzialność karną m.in. za:

 

  • prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług finansowania społecznościowego bez zezwolenia KNF;
  • podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdziwych danych, które w sposób istotny wpływają na informacje zawarte w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych;
  • dokonanie oferty finansowania społecznościowego związanej z udzielaniem przez inwestorów pożyczek, bez udostępnienia do publicznej wiadomości arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych;
  • ujawnienie lub wykorzystanie informacji stanowiącej tajemnicę zawodową w przypadku zobowiązania do jej zachowania w poufności, przy czym projekt ustawy wprowadza własną definicję tajemnicy zawodowej.

 

I jakie sankcje przewiduje projekt ustawy o crowdfundingu?

Wśród sankcji karnych przewidzianych za wymienione w projektowanej ustawie o crowdfundingu przestępstwa i wykroczenia znalazły się kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, aresztu oraz grzywny – której górne granice sięgają kwot 5 i 10 mln zł. Projektowana ustawa o crowdfundingu w przypadku wybranych przestępstw przewiduje także możliwość łączenia kary grzywny z karą pozbawienia wolności.

 

Proponowane zmiany również w KSH

 

Projekt ustawy o crowdfundingu obejmuje także swoim zakresem nowelizację Kodeksu Spółek Handlowych, zakładającą wprowadzenie do jego treści kolejnych przepisów karnych. Projektowane regulacje wprowadzają zakaz kierowania oferty nabycia jak i oferty objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do nieoznaczonego adresata oraz zakaz promowania nabycia udziałów czy też objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez kierowanie reklamy lub innej formy promocji do nieoznaczonego adresata. Projektowana ustawa o crowdfundingu za naruszenie wskazanych zakazów przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do 6 miesięcy.

 

Z projektem ustawy mogą się Państwo zapoznać pod tym linkiem:

 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12346354/katalog/12785261#12785261

 

***

 

Autorem wpisu jest aplikantka adwokacka Natalia Wójcik, Junior Associate w Kancelarii RKKW.

czytaj także.

Czy Sąd Najwyższy pozwala na uchylanie się od arbitrażu?

28 marca 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Nasi prawnicy współautorami komentarza Prawo rynku nieruchomości

10 listopada 2023

Zobacz więcej