Publikacje – 5/2019

1 października 2019

Dr R.L. Kwaśnicki, A. Mikołajska, Monitor Prawa Handlowego 1/2019, „Istotne zmiany w Kodeksie spółek handlowych” czytaj więcej »

Dr P. Izdebski, Przegląd Prawa Handlowego 6/2019, „Uprawnienie Prezesa UOKiK do przedstawienia sądowi istotnego dla sprawy poglądu jako instrument publicznoprawnej ochrony konsumentów na rynku finansowym” czytaj więcej »

E. Kosa, Monitor Prawa Handlowego 1/2019, „Pierwszy w Polsce Sąd Arbitrażowy Online” czytaj więcej »

Ł. Lipski, Monitor Prawa Handlowego 1/2019, „Sejm przyjął zmiany w ustawie o zasadach zarządzania mieniem” czytaj więcej »

P. Letolc, Monitor Prawa Handlowego 1/2019, „Planowana zmiana Kodeksu spółek handlowych w zakresie przeprowadzenia zgromadzenia wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej” czytaj więcej »

K. Sieliwonik, Monitor Prawa Handlowego 1/2019, „Projekt ustawy o e-doręczeniach przekazany do konsultacji publicznych” czytaj więcej »

D. Dworek, Ł. Lipski, Monitor Prawa Handlowego 1/2019, „Właściwość miejscowa sądu w sprawie roszczeń wynikających z czynu nieuczciwej konkurencji” czytaj więcej »

czytaj także.

Czy Sąd Najwyższy pozwala na uchylanie się od arbitrażu?

28 marca 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Nasi prawnicy współautorami komentarza Prawo rynku nieruchomości

10 listopada 2023

Zobacz więcej