Przedłużenie terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych

22 marca 2022

10 marca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2022 poz. 561).

 

W wyniku zmian niektórych terminów sprawozdawczych doszło do wydłużenia czasu między innymi na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych spółek handlowych i innych jednostek z sektora prywatnego o 3 miesiące. Nie dotyczy to jednak podmiotów prowadzących działalność objętą nadzorem KNF, a więc przede wszystkim spółek publicznych.

 

Rozporządzenie przewiduje również nowe terminy w zakresie sporządzanych i rozpatrywanych sprawozdań finansowych jednostek z sektora finansów publicznych. W tym przypadku terminy zostały wydłużone o 1 miesiąc.

 

Zmiany obejmują ponadto podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe, którzy obowiązani są do sporządzenia sprawozdania finansowego – termin na przekazanie przez te podmioty sprawozdań został przedłużony do dnia 31 sierpnia 2022 r.

 

czytaj także.

Czy Sąd Najwyższy pozwala na uchylanie się od arbitrażu?

28 marca 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Nasi prawnicy współautorami komentarza Prawo rynku nieruchomości

10 listopada 2023

Zobacz więcej