Publikacje

22 marca 2022

Przedłużenie terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych

10 marca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2022 poz. 561).

 

W wyniku zmian niektórych terminów sprawozdawczych doszło do wydłużenia czasu między innymi na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych spółek handlowych i innych jednostek z sektora prywatnego o 3 miesiące. Nie dotyczy to jednak podmiotów prowadzących działalność objętą nadzorem KNF, a więc przede wszystkim spółek publicznych.

 

Rozporządzenie przewiduje również nowe terminy w zakresie sporządzanych i rozpatrywanych sprawozdań finansowych jednostek z sektora finansów publicznych. W tym przypadku terminy zostały wydłużone o 1 miesiąc.

 

Zmiany obejmują ponadto podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe, którzy obowiązani są do sporządzenia sprawozdania finansowego – termin na przekazanie przez te podmioty sprawozdań został przedłużony do dnia 31 sierpnia 2022 r.

 

Mogą Cię zainteresować: